Pyramidseeds


PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

GROWLAND s.r.o.
Sadová 599/3
Púchov 02001

IČO: 36850969
IČDPH: SK2022480812

firma zapísaná v : OrSR Trenčín, Vložka číslo: 18408/R


Pri prvej objednávke do 20,- EUR vyžadujeme platbu dopredu na náš účet! Pri ďalších objednávkach (stálym zákazníkom) už následne tovar zasielame bez úhrady dopredu.

Systém nezobrazuje pri objednávkach cenu za prepravné náklady. Informácie o poštovnom nájdete v sekcii "DOPRAVA". Prípadne Vás na to upozorníme telefonicky alebo cez mail.
link: http://www.growland.sk/sk/stránka/doprava.Klíčenie semien konope je na Slovenskú zakázané! Semená sú určené len na zberateľské účely. Semená nie je možné reklamovať (klíčenie)!!! Jedine v prípade mechanického poškodenia.

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Kupujúci urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že
je oboznámený s Obchodnými podmienkami vyhlásenými predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. 

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie, vlastne odvšadiaľ odkiaľ a hlavne vždy keď potrebujete. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu alebo písomne na našej adrese a pre náročných zákazníkov je možný nákup aj bez registrácie. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach a iných médiách sú
údaje vychádzajúce z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás budeme samozrejme bezodkladne informovať. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len nepoškodený tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky.
Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej alebo akejkoľvek objednávky (zmluvy o kúpe tovaru) je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí (napr.: tovar, kontakt, adresa...). 
V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky najlepšie telefonicky alebo e-mailom a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, keď bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma GROWLAND s.r.o. právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať (cena a množstvá), alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania vám zašleme e-mailom alebo potvrdíme telefonicky. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky v najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

4) STORNO OBJEDNÁVKY/ NEPREBRATIE ZÁSIELKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej záväznej objednávky alebo pri neprebratí zásielky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru (prepravné náklady). Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent z ceny tovaru. V prípade neuhradenia dlžnej sumy bude zákazník zaradený do sekcie -Dlžníci-, kde bude uverejnené Meno a adresa dlžníka. Údaje budú vymazané po uhradení dlžnej sumy. 

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci nepodnikateľ ( ktorý nemá pridelené IČO ) má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote (14 dní) žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, poštou alebo osobne s číslom daňového dokladu (bločku, faktúry). Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru (prepravné náklady).
Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky: - Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: - Tovar musí byť v pôvodnom obale - Tovar musí byť nepoškodený - Tovar nesmie byť použitý (len odskúšaný ako pri kontrole v predajni) - Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) - Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe - Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet alebo osobným prevzatím hotovosti najneskôr do
14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Vrátená Vám bude rovnaká suma, akú ste uhradili pri dobierke.

6) BALNÉ, POŠTOVNÉ, PREPRAVA

Objednaný tovar si môžete osobne prevziať na prevádzke spoločnosti GROWLAND s.r.o. (sekcia –Kontakty) od 10h do 18h, alebo Vám tovar zašleme na Vami uvedenú adresu kuriérskou službou DPD podľa platného cenníka prepravcu alebo Slovenskou poštou –cenník (www.posta.sk). Pri objednávke a dodávke tovaru nad 398 Eur vrátane DPH neplatíte prepravné náklady to isté platí pri označených produktoch ( cestovné zadarmo prostredníctvom pošty ). Je možné dohodnúť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácie jednotlivej objednávky. 

7
) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je v prípade tovaru na sklade do 24 hodín. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom je dodacia doba 7-10 dní. Samozrejme po vzájomnej dohode oboch strán. V jednotlivých prípadoch pri zákazníkoch z Púchova a blízkeho okolia a tovaru na sklade je možná dodávka v deň objednania. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás neodkladne kontaktovať a hľadať spoločné riešenia. 

8
) SPÔSOB PLATBY

Tovar poslaný na dobierku uhradíte pri jeho vyzdvihnutí. Pri dodaní kuriérskou službou, poštou bude objednaný tovar uhradený v hotovosti pri doručení tovaru. Samozrejme akceptujeme aj bankový prevod na náš účet č : 4005669289 / 7500 ČSOB Banka

8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu spoločnosť GROWLAND s.r.o. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom alebo poštou alebo telefonicky. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme. Na tovar sa vzťahuje záručná doba (24 mesiacov, niektoré produkty a výrobcovia aj viac ) v zmysle platných právnych predpisov 
( obchodný zákonník, občiansky zákonník,...) 
V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike. 
Záruka sa nevzťahuje na vady: 
a) spôsobené nesprávnym použitím výrobku 
b) nesprávnym skladovaním 


Postup pri reklamácii :

1) informujte nás o reklamácii e-mailom, poštou alebo telefonicky.
mail: reklamacie@growland.sk
mob.: 0948 020 659 ( zo zahraničia 00421 948 020 659 )
2) kompletný tovar zašlite alebo doručte na naše sídlo spoločnosti. Termín osobného doručenia je nutné dohodnúť telefonicky. 
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu 
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako neplatná.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzati
a tovaru našou spoločnosťou.

Ochrana osobných údajov :

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v „Poznámke k objednávke“ žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Firma GROWLAND s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registáciou pri vytváraní zákazníckého účtu, nakladá v zmysle „Zákona č. 122/2013 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Firma GROWLAND s.r.o. si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Ďakujeme, že ste využili naše služby a prajeme pekný deň.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 046/5422 771 
fax č.: 046/5420 685Niektoré zákony a predpisy: 

- zák. č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní 
- zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov 
- zák. č. 513/1991 Zb obchodný zákonník 
- zák. č. 40/1964 Zb občiansky zákonník 
- zák. č. 102/2014 Zb o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- zák. č. 22/2014 O elektronickom obchode


MjY1M